Jsme spolek, jehož  cíle jsou:

  • podpora slaďování rodinného a profesního života

  • poskytování prostoru pro rozvoj rodičů na RD

  • rozvíjení komunikačních dovedností v rodině

  • podpora rozvoje dětské osobnosti v prostředí vzájemné důvěry a respektu

  • rozvíjení komunikačních dovedností dětí

Jako formu činnosti našeho spolku jsme zvolili alternativní předškolní zařízení, v takové formě, aby maminky nemusely mít výčitky, že nejsou stále s dětmi, ale věděly, že jejich ratolesti jsou v laskavém prostředí, které jim dá i mnoho podnětů do života.