Denní program

 •   7:00 – 8:30   příchod dětí, volná hra, tvořivé činnosti
 •   8:30 – 8:45   hygiena příprava na svačinu
 •   9:00              svačina
 •   9:30 – 9:45   řízená činnost
 •   9:45 – 10:00 příprava na pobyt venku
 • 10:00 – 11:30  pobyt venku
 • 11:30               hygiena
 • 11:45 – 12:00  oběd
 • 12:00 – 12:30  příprava na odpočinek
 • 12:30 – 14:00  odpočinek (nebo klidové činnosti)
 • 14:15               odpolední svačina
 • 14:30 – 16:00  volná hra, pobyt venku, odchod dětí

Témata dne

 • ekovýchova
 • multikulturní výchova
 • Montessori pedagogika
 • příběhy zajíčka Chloupka