Ceny jsou uvedeny také v Provozním řádu

Nový ceník platný od 1. února 2017

počet dnů/týden

celý den

min 6 hodin

½ dne

min 3 hodiny

1 den

1 500 Kč/měsíc

1 000 Kč/měsíc

2 dny

2 400 Kč/měsíc

1 700 Kč/měsíc

3 dny

3 200 Kč/měsíc

2 300 Kč/měsíc

4 dny

3 700 Kč/měsíc

2 700 Kč/měsíc

5 dnů

4 000 Kč/měsíc

3 000 Kč/měsíc

platba pro náhradníky 

180 Kč/pobyt

120 Kč/pobyt